fbpx

Byggeprocessen

Byggeprocessen er de 7 faser, du går igennem, når du vil bygge; lige meget om det er et nyt hus, tilbygning, stor renovering eller blot en garage. Frameworks tilbyder totalrådgivning gennem alle byggeriets faser.

Følgende fordele får du, når du får hjælp af FrameWorks gennem hele byggeprocessen:

 • Professionelle og erfarne ydelser med mange års erfaring fra lignede projekter
 • De bedste løsninger som indeholder alle vigtige overvejelser til et byggeri som du bruger dagligt og som kommer til at stå i mange år
 • Alle regler og krav til byggeriet er overholdt
 • Byggeri som kombinerer æstetik og funktionalitet
 • Projektets visioner og idéer bevares gennem hele byggeriet og projektet forbedres for hver byggefase
 • Kvalitetskontrol og sikring af at byggeriet udføres som tegnet og beskrevet uden kompromiser
 • De nødvendige dokumenter og beskrivelser produceres og leveres til kommunen i henhold til reglerne
 • Et erfarent led mellem dig som bygherre og de andre rådgivere og håndværkere, sparer dig tid og giver dig ro i sindet
 • Der er styr på økonomien

Nedenunder får du et overblik over byggeprocessens 7 faser, med beskrivelse af hver fase og hvad du kan forvente at få fra FrameWorks i hver fase:

Yuval Amit forklarer processen

1. Indledende møde

Vi starter vores samarbejde med en kop kaffe og et afslappet intromøde. Her snakker vi om dine ønsker, behov og budget, så jeg kan forstå, hvad du ønsker at opnå med projektet.

Til mødet kommer jeg  med viden omkring forholdene (grund, hus m.m.), krav, regler, byggeproces, økonomi m.m., samt inspiration og muligheder.

Mødet varer ca. 2 timer efter behov.

Efter mødet får du tilsendt FrameWorks tilbud og kontrakt og er klar til næste fase – Skitseprojekt (evt. link).

Byggeprocessen

3. Myndighedsprojekt*

Når du er tilfreds med skitseprojektet, er jeg klar til at skaffe den principielle byggetilladelse fra myndighederne. Jeg opretter en byggesag hos kommunen, justerer tegningerne og beskrivelserne og sender den nødvendige dokumentation**.

Myndighedsprojektet Inkluderer:

 • Oprettelse af sagen hos kommunen
 • Justering af tegningerne
 • Uploading af relevante materialer til ansøgningen
 • Dialog med kommunen omkring sagen
 • Evt. ansøgning om dispensationer

 

* Langt de fleste byggeprojekter kræver kommunens byggetilladelse. I enkelte tilfælde kan denne fase udelades.

** Når byggeriet er færdigt, skal det godkendes af kommunen (link til ‘Færdigmelding’). Færdigmelding af byggeriet kræver mange flere dokumenter i form af tegning, beregning og beskrivelser, som produceres i næste fase – Hovedprojekt.

Byggeprocessen med Frameworks hold

5. Udbud

Når beskrivelsen af byggeriet er klar, er det tid til at udvælge de bedste entreprenører/håndværkere og få overblik over byggeriets omkostninger.

Med udgangspunkt i Hovedprojektet (link) udarbejder Frameworks udbudsmateriale med beskrivelse af projektets ramme og betingelser for byggeriet. Udbudsmaterialet sendes til entreprenør/håndværker og tilbuddene samles og vurderes, for at skaffe det håndværkerhold som bedst passer til at udføre byggeriet.

Udbudsfasen inkluderer:

 • Beskrivelse af rammerne og betingelser for byggeriet
 • Samling og udsendelse af alle materialer til de valgte entreprenører/håndværkere
 • Møder med håndværkerne og fremvisning af forholdene
 • Indhentning af alle tilbud
 • Vurdering af tilbud
 • Resume af tilbuddene med anbefaling
Byggeprocessen

7. Færdigmelding

(af byggeriet til kommunen)

Når byggeriet står klart, skal en færdigmelding sendes til myndighederne. Jeg gennemgår alt for at sikre, at det lever op til vores høje standarder, indsender de rette dokumenter til myndighederne og sørger for at skaffe kommunens godkendelse.

Det gælder dokumentation for:

 • Brand
 • Konstruktion
 • Klima
 • Energi
 • Materialevalg
 • VVS
 • El
 • Lysforhold
 • Adgangsforhold
 • m.m.

De fleste af disse dokumenter og beskrivelser udføres i Hovedprojekt-fasen (link), og andre skaffes, mens byggeriet er i gang.

Om Frameworks Arkitektproces

2. Skitseforslag

Efter vores intromøde vil jeg tage dine idéer og tanker og omsætte dem til et forslag til det kommende byggeri. Forslaget beskriver og viser bygningernes form og design, indretning, materialer, placering m.m.

Skitseprojektet er en af byggeriets vigtigste faser, da det er her at byggeriets form og design afgøres og det som er brugt som grundlag til de kommende faser.

Det er her at FrameWorks kreativitet, viden og erfaring (inden for byggeri, indretning, materialer, økonomi, konstruktion, design, energi, bæredygtighed m.m.) kommer i spil og samles til en holdbar æstetisk og et funktionelt byggeri.

Normalt holder vi ét eller flere møder under udviklingen af skitseforslaget for at sikre at det er i overensstemmelse med dine ønsker og evt. kigger vi på alternative løsninger og justerer og vælger den, som passer dig bedst.

Skitseforslaget bruges som et beslutningsgrundlag for den videre proces, og kan bruges til at vurdere de nye forhold, vurdere husets værdi efter byggeriet, hente prisoverslag hos håndværkerne, skaffe af banklån og som baggrundsmateriale for ansøgning om byggetilladelse og projektering.

Som resultat får du en skitseprojekt-mappe med*:

 • Situationsplan (1:200)
 • Plantegning (1:100)
 • Snittegninger efter behov (1:100) (behovet vurderes af Frameworks)
 • Facadetegninger af de ændrede facader (1:100)
 • 3D visualisering af forslaget efter behov (behovet vurderes af Frameworks)
 • Skriftlig Beskrivelse af projektet, med overordnede forslag til konstruktion, materialer, og installationer


* Indholdet af materialerne kan varierer ift. projektets karakter og omfang.

Når skitseforslaget er godkendt er vi klar til den næste fase med myndighedsprojekt (ansøgning om byggetilladelse hos kommunen).

Planer for byggeprocessen

4. Hovedprojekt

Når byggetilladelsen er givet, er det tid til at dykke ned i detaljerne og producere de tegninger og beskrivelser som skal bruges under byggeriet samt dokumentation af byggeriet til myndighederne, når byggeriet er færdigt.

Her går jeg i gang med specificering af materialerne, udarbejdelse af arbejdstegninger med de nødvendige beskrivelser, detailtegninger af kritiske dele af byggeriet, samt anskaffelse af de nødvendige materialer fra andre rådgivere.

Hovedprojektet tager udgangspunkt i skitseprojektet og tilføjer præcision og kvaliteter gennem detaljering og viderebearbejdning.

Hovedprojektet bruges som:

 • grundlag til udbudsfase (ev. link) og indhentning af tilbud fra entreprenør/håndværkere (hermed nøjagtig vurdering af byggeriets omkostninger)
 • byggebeskrivelser for håndværkerne
 • dokumentation i forbindelse med færdigmelding og godkendelse af byggeriet hos kommunen

Som resultat af hovedprojektet få du*:

 • Detailtegninger på (tegninger i 1:5-1:100 efter behov)
 • Valg og specifikationer af materialer og produkter
 • Detaljeret beskrivelse af konstruktion, produkter og materialer
 • Nødvendige beregninger (statik, energi, lys, lyd, indeklima, m.m.)
 • Aflevering af de nødvendige materialer til kommunen

* Indholdet af materialerne kan varierer ift. projektets karakter, omfang, og indhold.

Når hovedprojektet er klar er det tid til at skaffe entreprenør/håndværker og få tilbud på byggeriet.

Byggeprocessen med Frameworks

6. Tilsyn

Når håndværkerholdet er valgt skal selve byggeriet sættes i gang. Under byggeriet fungerer jeg som mellemled mellem dig og entreprenør/håndværkere og sikrer at byggefasen foregår så glat og effektivt som muligt. Gennem hele forløbet sikrer jeg, at byggeriet udføres i henhold til beskrivelsen i hovedprojektet og i forhold til myndighedernes love og krav.

Tilsyn inkluderer:

 • Opstartsmøde, hvor forventningerne afstemmes og arbejdsgang aftales
 • Byggemøder med jævne mellemrum hvor udført byggeri gennemgås og kommende byggeri aftales
 • Beskrivelse af dagsorden inden bygggemøderne og opsummering af byggemøderne
 • Løbende beslutninger ift. byggeri
 • Kvalitetssikring og inspektion af arbejdsgangen
 • Aflevering af projektet, hvor byggeriet gennemgås for fejl og mangler og rettelser aftales
Yuval Amit forklarer processen

1. Indledende møde

Vi starter vores samarbejde med en kop kaffe og et afslappet intromøde. Her snakker vi om dine ønsker, behov og budget, så jeg kan forstå, hvad du ønsker at opnå med projektet.

Til mødet kommer jeg  med viden omkring forholdene (grund, hus m.m.), krav, regler, byggeproces, økonomi m.m., samt inspiration og muligheder.

Mødet varer ca. 2 timer efter behov.

Efter mødet får du tilsendt FrameWorks tilbud og kontrakt og er klar til næste fase – Skitseprojekt (evt. link).

Om Frameworks Arkitektproces

2. Skitseforslag

Efter vores intromøde vil jeg tage dine idéer og tanker og omsætte dem til et forslag til det kommende byggeri. Forslaget beskriver og viser bygningernes form og design, indretning, materialer, placering m.m.

Skitseprojektet er en af byggeriets vigtigste faser, da det er her at byggeriets form og design afgøres og det som er brugt som grundlag til de kommende faser.

Det er her at FrameWorks kreativitet, viden og erfaring (inden for byggeri, indretning, materialer, økonomi, konstruktion, design, energi, bæredygtighed m.m.) kommer i spil og samles til en holdbar æstetisk og et funktionelt byggeri.

Normalt holder vi ét eller flere møder under udviklingen af skitseforslaget for at sikre at det er i overensstemmelse med dine ønsker og evt. kigger vi på alternative løsninger og justerer og vælger den, som passer dig bedst.

Skitseforslaget bruges som et beslutningsgrundlag for den videre proces, og kan bruges til at vurdere de nye forhold, vurdere husets værdi efter byggeriet, hente prisoverslag hos håndværkerne, skaffe af banklån og som baggrundsmateriale for ansøgning om byggetilladelse og projektering.

Som resultat får du en skitseprojekt-mappe med*:

 • Situationsplan (1:200)
 • Plantegning (1:100)
 • Snittegninger efter behov (1:100) (behovet vurderes af Frameworks)
 • Facadetegninger af de ændrede facader (1:100)
 • 3D visualisering af forslaget efter behov (behovet vurderes af Frameworks)
 • Skriftlig Beskrivelse af projektet, med overordnede forslag til konstruktion, materialer, og installationer


* Indholdet af materialerne kan varierer ift. projektets karakter og omfang.

Når skitseforslaget er godkendt er vi klar til den næste fase med myndighedsprojekt (ansøgning om byggetilladelse hos kommunen).

Byggeprocessen

3. Myndighedsprojekt*

Når du er tilfreds med skitseprojektet, er jeg klar til at skaffe den principielle byggetilladelse fra myndighederne. Jeg opretter en byggesag hos kommunen, justerer tegningerne og beskrivelserne og sender den nødvendige dokumentation**.

Myndighedsprojektet Inkluderer:

 • Oprettelse af sagen hos kommunen
 • Justering af tegningerne
 • Uploading af relevante materialer til ansøgningen
 • Dialog med kommunen omkring sagen
 • Evt. ansøgning om dispensationer

 

* Langt de fleste byggeprojekter kræver kommunens byggetilladelse. I enkelte tilfælde kan denne fase udelades.

** Når byggeriet er færdigt, skal det godkendes af kommunen (link til ‘Færdigmelding’). Færdigmelding af byggeriet kræver mange flere dokumenter i form af tegning, beregning og beskrivelser, som produceres i næste fase – Hovedprojekt.

Planer for byggeprocessen

4. Hovedprojekt

Når byggetilladelsen er givet, er det tid til at dykke ned i detaljerne og producere de tegninger og beskrivelser som skal bruges under byggeriet samt dokumentation af byggeriet til myndighederne, når byggeriet er færdigt.

Her går jeg i gang med specificering af materialerne, udarbejdelse af arbejdstegninger med de nødvendige beskrivelser, detailtegninger af kritiske dele af byggeriet, samt anskaffelse af de nødvendige materialer fra andre rådgivere.

Hovedprojektet tager udgangspunkt i skitseprojektet og tilføjer præcision og kvaliteter gennem detaljering og viderebearbejdning.

Hovedprojektet bruges som:

 • grundlag til udbudsfase (ev. link) og indhentning af tilbud fra entreprenør/håndværkere (hermed nøjagtig vurdering af byggeriets omkostninger)
 • byggebeskrivelser for håndværkerne
 • dokumentation i forbindelse med færdigmelding og godkendelse af byggeriet hos kommunen

Som resultat af hovedprojektet få du*:

 • Detailtegninger på (tegninger i 1:5-1:100 efter behov)
 • Valg og specifikationer af materialer og produkter
 • Detaljeret beskrivelse af konstruktion, produkter og materialer
 • Nødvendige beregninger (statik, energi, lys, lyd, indeklima, m.m.)
 • Aflevering af de nødvendige materialer til kommunen

* Indholdet af materialerne kan varierer ift. projektets karakter, omfang, og indhold.

Når hovedprojektet er klar er det tid til at skaffe entreprenør/håndværker og få tilbud på byggeriet.

Byggeprocessen med Frameworks hold

5. Udbud

Når beskrivelsen af byggeriet er klar, er det tid til at udvælge de bedste entreprenører/håndværkere og få overblik over byggeriets omkostninger.

Med udgangspunkt i Hovedprojektet (link) udarbejder Frameworks udbudsmateriale med beskrivelse af projektets ramme og betingelser for byggeriet. Udbudsmaterialet sendes til entreprenør/håndværker og tilbuddene samles og vurderes, for at skaffe det håndværkerhold som bedst passer til at udføre byggeriet.

Udbudsfasen inkluderer:

 • Beskrivelse af rammerne og betingelser for byggeriet
 • Samling og udsendelse af alle materialer til de valgte entreprenører/håndværkere
 • Møder med håndværkerne og fremvisning af forholdene
 • Indhentning af alle tilbud
 • Vurdering af tilbud
 • Resume af tilbuddene med anbefaling
Byggeprocessen med Frameworks

6. Tilsyn

Når håndværkerholdet er valgt skal selve byggeriet sættes i gang. Under byggeriet fungerer jeg som mellemled mellem dig og entreprenør/håndværkere og sikrer at byggefasen foregår så glat og effektivt som muligt. Gennem hele forløbet sikrer jeg, at byggeriet udføres i henhold til beskrivelsen i hovedprojektet og i forhold til myndighedernes love og krav.

Tilsyn inkluderer:

 • Opstartsmøde, hvor forventningerne afstemmes og arbejdsgang aftales
 • Byggemøder med jævne mellemrum hvor udført byggeri gennemgås og kommende byggeri aftales
 • Beskrivelse af dagsorden inden bygggemøderne og opsummering af byggemøderne
 • Løbende beslutninger ift. byggeri
 • Kvalitetssikring og inspektion af arbejdsgangen
 • Aflevering af projektet, hvor byggeriet gennemgås for fejl og mangler og rettelser aftales
Byggeprocessen

7. Færdigmelding

(af byggeriet til kommunen)

Når byggeriet står klart, skal en færdigmelding sendes til myndighederne. Jeg gennemgår alt for at sikre, at det lever op til vores høje standarder, indsender de rette dokumenter til myndighederne og sørger for at skaffe kommunens godkendelse.

Det gælder dokumentation for:

 • Brand
 • Konstruktion
 • Klima
 • Energi
 • Materialevalg
 • VVS
 • El
 • Lysforhold
 • Adgangsforhold
 • m.m.

De fleste af disse dokumenter og beskrivelser udføres i Hovedprojekt-fasen (link), og andre skaffes, mens byggeriet er i gang.